Kömürlü katı yakıtlı kazanlardır.

Gerektiğinde stokerli olarak da imal edilebilirler.