Biyogaz / Atıktan Enerji

En temel amacı, atıktan enerji üretmek olan bu sistemi, her büyüklükte üretimini ve anahtar teslim tüm işi yürütmekteyiz.

1 m3 biyogazın sağladığı ısı miktarı 4700-5700 kcal/m3’dir.
1 m3 biyogaz;

  • 0,62 litre gazyağı,
  • 1,46 kg odun kömürü,
  • 3,47 kg odun,
  • 0,43 kg bütan gazı,
  • 12,3 kg tezek
  • 4,70 kWh elektrik enerjisi eşdeğerindedir.

1 m3 biyogaza

  • 0,66 litre motorin,
  • 0,75 litre benzin
  • 0,25 m3 propan eşdeğer yakıt miktarlarıdır.